Nhìn Nhau Lần Cuối

Nhạc và lời : Anh Thái

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017