Khúc Thụy Du

Thơ: Du Tử Lê – Nhạc: Anh Bằng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019