Tuyết rơi bên chén trà

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

Viết lời dẩn: TK Thiện Hữu

Đọc lời dẩn: Tâm Hương

 

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Hòa âm: Quang Đạt studio