Anh Sẽ Đến

Nhạc và lời: Vĩnh Phước

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019