Giọt lệ cho ngàn sau

Nhạc và lời: Từ Công Phụng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

01 – 2016