Adieu Sois Heureuse

Art Sullivan

Nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt

Tiếng hát Phạm Cao Tùng

 

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016