Nỗi Đau Từ Đấy

Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021