Lời cuối cho em

Nhạc và lời: Nguyễn Vũ

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017