Bình Minh Đón Xuân Về

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc: Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Hòa âm – Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2019