Trăng mờ bên suối

Tác giả: Lê Mộng Nguyên

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia