Trăng mờ bên suối

Tác giả: Lê Mộng Nguyên

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia