Ánh huyền linh

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

Viết lời dẩn: TK Thiện Hữu

Đọc lời dẩn: Tâm Hương

Hòa âm: Anh Tú

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2017