Always On My Mind

Composer: Wayne Carson – Mark James – Johnny Christopher

Tiếng hát Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017