Rồi trong

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

Viết lời dẩn: TK Thiện Hữu

Đọc lời dẩn: Tâm Hương

Quý vị đang bước vào Thế giới Thiền ca

 

Hòa âm: Quang Đạt Studio

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2017