Bài Tình Ca Mùa Đông

Nhạc và lời: Trầm Tử Thiêng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021