Tưởng niệm

Sáng tác của nhạc sĩ : Trầm Tử Thiêng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017