Em Hãy Ngủ Đi

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Em Hãy Ngủ Đi

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

2016