Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Thơ: Phạm Thiên Thư – Nhạc: Phạm Duy

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022