Mái Tóc Dạ Hương

Thơ : Đinh Hùng / Nhạc : Nguyễn Hiền

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021