And I love you so

Don McLean

Nhạc ngoại quốc lời Việt

Tiếng hát Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016