And I love you so

Don McLean

Nhạc ngoại quốc lời Việt

Tiếng hát Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Brisbane – Australia

2016