Bài Tango cho em

Sáng tác của nhạc sĩ : Lam Phương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018