Kiếp dã tràng

Sáng tác của nhạc sĩ: Từ Công Phụng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017