Anh còn nợ em

Phổ nhạc: Anh Bằng – Lời thơ: Phan Thành Tài

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017