Anh còn nợ em

Phổ nhạc: Anh Bằng

Lời thơ: Phan Thành Tài

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Brisbane – Australia

2017