Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa

Nhạc và lời: Tô Vũ

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện: Phạm Cao Tùng

Thu âm: Việt Studio

Brisbane – Australia

2016