Bóng chiều tà

Nhạc và lời: Nhật Bằng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017