Ai Về Sông Tương

Nhạc và lời: Thông Đạt

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016