Bao Giờ Biết Tương Tư

Sáng tác của nhạc sĩ: Phạm Duy & Ngọc Chánh

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017