Hoa Tím Ngày Xưa

Thơ: Cao Vũ Huy Miên

Nhạc: Hữu Định

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019