Lệ Đá

Nhạc: Trần Trịnh &Thơ: Hà Huyền Chi

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2019