Thung Lũng Hồng

Nhạc và lời : Phạm Mạnh Cương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022