Lạnh lùng

Nhạc: Đinh Việt Lang

Thơ: Vạn Thuyết Linh

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017