Cỏ Úa

Nhạc và lời : Lam Phương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018