Một Dại Khờ, Một Tôi

Nhạc và lời: Phú Quang

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019