Mal / Đau

Nhạc Pháp: Christophe

Lời Việt: Phạm Duy

Tiếng hát Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017