Cô đơn

Nhạc và lời : Nguyễn Ánh 9

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016