Vu Lan Dâng Mẹ

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

 

Hòa âm – thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018