Chiều Mưa Biên Giới

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Đông

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021