Nắng Chiều

Sáng tác của nhạc sĩ : Lê Trọng Nguyễn

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019