Những chiều không có em

Nhạc và lời : Trường Hải

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017