Dù Tình Yêu Đã Mất

Nhạc và lời: Đỗ Cung La

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2019