Mùa Thu Mây Ngàn

Nhạc và lời: Từ Công Phụng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021