Lá Đổ Muôn Chiều

Sáng tác: Đoàn Chuẩn – Từ Linh

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016