Mưa đêm độc hành

Nhạc và lời: Duy Hải

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017