Feelings – Điều Ước muốn

Nguyên tác: Morris Albert

Lời Việt: Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019