Hà nội ngày tháng cũ

Sáng tác: Song Ngọc

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia