Chiều Tím

Nhạc : Đan Thọ

Thơ: Đinh Hùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017