Em đến thăm anh đêm 30

Sáng tác của nhạc sĩ : Vũ Thành An

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019