Too Young – Tình Yêu Tuổi Ngây Thơ

Music: Sidney Lippman

Lyrics: Sylvia Dee

Lời Việt: Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017