Cánh buồm xa xưa

Nguyên tác: La Paloma

Sebastian Iradier

Lời Việt: Phạm Duy

Tiếng hát Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018