Trần Hồng Xuất Hiện

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

Hòa âm: Anh Tú

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2016