Nắng Paris Nắng Sài gòn

Nhạc: Ngô Thụy Miên

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Brisbane – Australia