Nắng Paris Nắng Sài gòn

Nhạc: Ngô Thụy Miên

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia